Kontakt

Kontakt

AKADEMICKI OŚRODEK NAUKI Łódź, ul. Piotrkowska 91, (III piętro)
e-mail:kursyaon@wp.pl


Sekretariat jest czynny :

poniedziałek-piątek w godzinach: 11.00-18.00


telefony:
Stacjonarny 1: +48 42 633 90 06
Stacjonarny 2: +48 42 236 11 00
tel.kom. 690 964 895

:

  Zaakceptuj poniższe warunki, aby wysłać wiadomość.


  Wysylajac formularz zapisow wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademicki Ośrodek Nauki ,auto szkoła v-max Roman Cywinski siedziba Zgierz ul.Spacerowa1-32 w celach związanych z rekrutacja i naborem.

  więcej


  Od 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej stosujemy przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych (RODO), czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Stosowanie przepisów RODO jest okazją, aby poinformować Państwa o tym, jak chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe i jakie w związku z tym przysługują uprawnienia.
  1. Państwa dane osobowe mogą być także przekazywane uprawnionym organom w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.
  2.Dane osobowe będą przetwarzane do momentu rozwiązania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
  3.Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora związane z wykonywaniem umowy, to jest. podmiotom świadczącym usługi księgowe, usługi informatyczne, podmiotom świadczącym usługi prawne (w tym podatkowe i windykacyjne), podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów, bankom, kurierom, pracownikom i współpracownikom Administratora.

  zwiń


  Wysyłajac formularz zapisów wyrażacie państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Akademicki Ośrodek Nauki ,auto szkoła v-max Roman Cywinski siedziba Zgierz ul.Spacerowa1-32w celach związanych z rekrutacja i naborem. Od 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej stosujemy przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych (RODO), czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Stosowanie przepisów RODO jest okazją, aby poinformować Państwa o tym, jak chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe i jakie w związku z tym przysługują uprawnienia:MAJĄ PAŃSTWO PRAWO DO: Wiedzy o zarządzaniu Państwa informacjami osobowymi; Dostępu do Państwa informacji osobowych oraz sposobu ich przetwarzania; Żądania poprawy, zniszczenia Państwa informacji osobowych lub zaprzestania działań przetwarzających (z wyjątkiem przechowywania Państwa informacji osobowych), jeśli przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy; Sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych; Wycofania Państwa zgody.-wszelkie zapytania i zagadnienia dotyczące przetwarzania państwa danych osobowych prosimy o przesyłanie na nasz adres: kursyaon@wp.pl