Egazmin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty kurs semestralny- kurs stacjonarny

NASZE PONAD 20-LETNIE DOŚWIADCZENIE ZAPEWNI CI SUKCES !!! Chcesz zobaczyć nasze zajęcia? to proste.. wystarczy skontaktować się z naszym sekretariatem

ZAJĘCIA INTENSYWNE OD LUTEGO 2024 -kurs stacjonarny

Zajęcia intensywne – odbywają się od 25 lutego 2024 w soboty od godz. 9.00 i niedziele od godz. 9.00- co tydzień lub w dzień powszedni po godz. 16.00.

Kurs obejmuje 40 godzin zajęć z każdego z przedmiotów

Akademicki Ośrodek Nauki przygotowuje do Egzaminu ósmoklasisty w następujących trzech blokach zagadnień:

do egzaminu z języka polskiego

do egzaminu z matematyki

do egzaminu z języka obcego
(angielski, niemiecki etc.).

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024 będzie odbywał się z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego.

Egzamin po ósmej klasie jest pierwszym poważnym sprawdzianem weryfikującym wiedzę i od jego wyników zależy między innymi wybór wymarzonej szkoły średniej i poziom dalszej edukacji.

Poziom trudności egzaminu dla ósmoklasistów będzie wyższy od dotychczasowego egzaminu gimnazjalnego. Dlatego tak ważne jest, aby osiągnęli jak najlepsze wyniki podczas egzaminu ósmoklasisty.

Dlatego zapraszamy na intensywne kursy przygotowawcze do egzaminu ósmoklasisty – 2024 organizowane przez Akademicki Ośrodek Nauki w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 91-ośrodek , który już ponad 20 lat przygotowuje z powodzeniem do różnych form egzaminów m.in. matury ,egzaminu gimnazjalnego- kurs on-line i stacjonarny

ZAPEWNIAMY:

 • Najlepszych nauczycieli łódzkich podstawówek – posiadających uprawnienia egzaminatora – egzaminu ósmoklasisty (nasi nauczyciele mogą pochwalić się dużą liczbą olimpijczyków)
 • materiały dydaktyczne – testy, kompendia wiedzy – nie są one dostępne na normalnych zajęciach w szkole
 • Nauka odbywa się w małych grupach – dzięki czemu każdy aktywnie uczestniczy w zajęciach.
 • Systematyczne sprawdziany – (prawie na każdych zajęciach) oraz próbny egzamin gimnazjalny – dają pewność skuteczności naszych kursów.
 • Stały kontakt nauczycieli z rodzicami – dzięki czemu można na bieżąco i bezpośrednio śledzić postępy w nauce.
 • Zajęcia odbywają się w samym centrum miasta – dogodny dojazd. Egzamin odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu .‎Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego.
  Język polski - ZADANIA NA EGZAMINIE
 • W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Zadania zamknięte to takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych. Wśród zadań zamkniętych znajdą się m.in. zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie.Zadania otwarte to takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź. Wśród zadań otwartych znajdą się: zadania z luką, wymagające uzupełnienia zdania bądź krótkiego tekstu jednym lub kilkoma wyrazami zadania krótkiej odpowiedzi, wymagające stworzenia krótkiego tekstu, w tym zadania sprawdzające umiejętność tworzenia różnych form użytkowych, np. ogłoszenia, zaproszenia, dedykacji zadanie rozszerzonej odpowiedzi, wymagające napisania wypracowania.W zadaniach egzaminacyjnych szczególny nacisk zostanie położony na sprawdzanie umiejętności związanych z argumentowaniem, wnioskowaniem, formułowaniem opinii. Udzielenie poprawnej odpowiedzi będzie wymagało również kompetencji literackich (np. rozumienia sensu utworów), kulturowych (np. interpretacji plakatu), językowych (np. świadomego korzystania z różnych środków językowych)

ZAJĘCIA INTENSYWNE OD LUTEGO 2024 kurs stacjonarny 

Zajęcia intensywne – odbywają się od 25 lutego 2024 w soboty od godz. 9.00 i niedziele od godz. 9.00- co tydzień lub w dzień powszedni po godz. 16.00.

Kurs obejmuje 40 godzin zajęć z każdego z przedmiotów:

 • polski – 40 godzin
 • matematyka - 40 godzin
 • angielski – 40 godzin

Szczegółowy cennik kursów DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2024- kurs stacjonarny

Kurs (blok przedmiotowy) Liczba godzin Cena

kursu

Cena kursu na raty
JĘZYK POLSKI 40 780zł 880 zł

I rata- 600 zł płatne przy zapisie II rata-280 zł płatna do 5.03.2024

MATEMATYKA 40 780 zł
JĘZYK OBCY

(język angielski lub język niemiecki)

40 850 zł 950 zł

I rata- 650 zł płatne przy zapisie II rata-300 zł płatna do 5.03.2024

-

Zainteresowany?

Zapisz się na kurs