Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty 2024

Akademicki Ośrodek Nauki przygotowuje do Egzaminu ósmoklasisty w następujących trzech blokach zagadnień:

do egzaminu z języka polskiego

do egzaminu z matematyki

 

 

 

 

do egzaminu z języka obcego

(angielski, niemiecki etc.).

 

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym  2023/2024 będzie odbywał się z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego.

Od roku 2025 (prawdopodobnie)- dodatkowo będzie do wyboru jeden przedmiot spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii i historii.

Egzamin po ósmej klasie jest pierwszym poważnym sprawdzianem weryfikującym wiedzę i od jego wyników zależy między innymi wybór wymarzonej szkoły średniej i poziom dalszej edukacji.

Poziom trudności egzaminu dla ósmoklasistów będzie wyższy od dotychczasowego egzaminu gimnazjalnego. Dlatego tak ważne jest, aby osiągnęli jak najlepsze wyniki podczas egzaminu ósmoklasisty.

 

Dlatego zapraszamy na intensywne kursy przygotowawcze do egzaminu ósmoklasisty – 2024 organizowane przez Akademicki Ośrodek Nauki w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 91-ośrodek , który już ponad 20 lat przygotowuje z powodzeniem do różnych form egzaminów m.in. matury ,egzaminu gimnazjalnego

 

Zajęcia intensywne   – odbywają się od 10 .10. 2023 w soboty lub niedziele  od godz. 9.00- co tydzień lub w dzień powszedni po godz. 16.00.

Kurs obejmuje 66 godzin zajęć z każdego z przedmiotów:

 • język polski – 66 godzin
 • matematyka,- 66 godzin
 • język angielski – 66 godzin

 

ZAPEWNIAMY:

 • Najlepszych nauczycieli łódzkich podstawówek – posiadających uprawnienia egzaminatora – egzaminu ósmoklasisty (nasi nauczyciele mogą pochwalić się dużą liczbą olimpijczyków)
 • materiały dydaktyczne – testy, kompendia wiedzy – nie są one dostępne na normalnych zajęciach w szkole
 • Nauka odbywa się w małych grupach – dzięki czemu każdy aktywnie uczestniczy w zajęciach.
 • Systematyczne sprawdziany – (prawie na każdych zajęciach) oraz próbny egzamin ósmoklasisty – dają pewność skuteczności naszych kursów.
 • Stały kontakt nauczycieli z rodzicami – dzięki czemu można na bieżąco i bezpośrednio śledzić postępy w nauce.
 • Zajęcia odbywają się w samym centrum miasta – dogodny dojazd.

Szczegółowy cennik kursów DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2024 (cena już od 15 zł za godzinę lekcyjną !!!)

Kurs (blok przedmiotowy)

Liczba godzin

Cena

kursu

Cena kursu na raty

JĘZYK POLSKI

66

990 zł

1090 zł

I rata- 600 zł płatne przy zapisie

II rata-300 zł płatna do 05.01.2024

III rata-190zł płatna do 05.02.2024

MATEMATYKA,

66

990 zł

JĘZYK ANGIELSKI

66

1050 zł

1200 zł

I rata- 700 zł płatne przy zapisie

II rata-300 zł płatna do 20.11.2023

III rata-200 zł płatna do 05.01.2024

  

Egzamin odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

 1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
 2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
 3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2025 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Język polski

ZADANIA NA EGZAMINIE

W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Zadania zamknięte to takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych. Wśród zadań zamkniętych znajdą się m.in. zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie.

Zadania otwarte to takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź. Wśród zadań otwartych znajdą się:

 zadania z luką, wymagające uzupełnienia zdania bądź krótkiego tekstu jednym lub kilkoma wyrazami

 zadania krótkiej odpowiedzi, wymagające stworzenia krótkiego tekstu, w tym zadania sprawdzające umiejętność tworzenia różnych form użytkowych, np. ogłoszenia, zaproszenia, dedykacji

 zadanie rozszerzonej odpowiedzi, wymagające napisania wypracowania.

 

W zadaniach egzaminacyjnych szczególny nacisk zostanie położony na sprawdzanie umiejętności związanych z argumentowaniem, wnioskowaniem, formułowaniem opinii. Udzielenie poprawnej odpowiedzi będzie wymagało również kompetencji literackich (np. rozumienia sensu utworów), kulturowych (np. interpretacji plakatu), językowych (np. świadomego korzystania z różnych środków językowych).

 

Trwają zapisy na w/w zajęcia -kontakt z naszym sekretariatem tel.42 633 90 06, tel. 690 964 895 planowane rozpoczęcie zajęć po  1.10. 2022

ZAJĘCIA INTENSYWNE OD LUTEGO 2023

Zajęcia intensywne   – odbywają się od 25 lutego 2023 w soboty lub niedziele  od godz. 14.00- co tydzień lub w dzień powszedni po godz. 16.00.

Kurs obejmuje 44 godziny zajęć z każdego z przedmiotów:

 • język polski – 44 godziny
 • matematyka – 44 godziny
 • język angielski – 44 godziny

Szczegółowy cennik kursów DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY luty 2023

Kurs (blok przedmiotowy)

Liczba godzin

Cena

kursu

Cena kursu na raty

JĘZYK POLSKI

44

780 zł

880 zł

I rata- 600 zł płatne przy zapisie II rata-280 zł płatna do 5.03.2023

MATEMATYKA

44

780 zł

JĘZYK ANGIELSKI

44

850 zł

950 zł

I rata- 650 zł płatne przy zapisie II rata-300 zł płatna do 5.03.2023

Zainteresowany?

Zapisz się na kurs