Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty

Akademicki Ośrodek Nauki przygotowuje do Egzaminu ósmoklasisty w następujących trzech blokach zagadnień:

do egzaminu z języka polskiego

do egzaminu z matematyki

do egzaminu z języka obcego
(angielski, niemiecki etc.).

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2021 będzie odbywał się z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego.

Od roku 2022 dodatkowo będzie do wyboru jeden przedmiot spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii i historii.

Egzamin po ósmej klasie jest pierwszym poważnym sprawdzianem weryfikującym wiedzę i od jego wyników zależy między innymi wybór wymarzonej szkoły średniej i poziom dalszej edukacji.

Poziom trudności egzaminu dla ósmoklasistów będzie wyższy od dotychczasowego egzaminu gimnazjalnego. Dwa roczniki (ósmoklasiści oraz uczniowie III klasy gimnazjum) rozpoczną walkę o miejsca w szkołach. Dlatego tak ważne jest, aby osiągnęli jak najlepsze wyniki podczas egzaminu ósmoklasisty.

 

Dlatego zapraszamy na intensywne kursy przygotowawcze do egzaminu ósmoklasisty – 2019 organizowane przez Akademicki Ośrodek Nauki w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 91-ośrodek , który już ponad 15 lat przygotowuje z powodzeniem do różnych form egzaminów m.in. matury ,egzaminu gimnazjalnego

 

Zajęcia intensywne   – odbywają się od 11 lutego 2019 w soboty lub niedziele  od godz. 9.00- co tydzień lub w dzień powszedni po godz. 16.00.

Kurs obejmuje 40 godzin zajęć z każdego z przedmiotów:

 • polski – 40 godzin
 • matematyka – 40 godzin
 • angielski – 40 godzin

 

ZAPEWNIAMY:

 • Najlepszych nauczycieli łódzkich podstawówek – posiadających uprawnienia egzaminatora – egzaminu ósmoklasisty (nasi nauczyciele mogą pochwalić się dużą liczbą olimpijczyków)
 • materiały dydaktyczne – testy, kompendia wiedzy – nie są one dostępne na normalnych zajęciach w szkole
 • Nauka odbywa się w małych grupach – dzięki czemu każdy aktywnie uczestniczy w zajęciach.
 • Systematyczne sprawdziany – (prawie na każdych zajęciach) oraz próbny egzamin gimnazjalny – dają pewność skuteczności naszych kursów.
 • Stały kontakt nauczycieli z rodzicami – dzięki czemu można na bieżąco i bezpośrednio śledzić postępy w nauce.
 • Zajęcia odbywają się w samym centrum miasta – dogodny dojazd.

Szczegółowy cennik kursów DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Kurs (blok przedmiotowy)

Liczba godzin

Cena

kursu

Cena kursu na raty

JĘZYK POLSKI

40

390 zł

450 zł

I rata- 300 zł płatne przy zapisie II rata-150 zł płatna do 5.03.2019

MATEMATYKA

40

390 zł

JĘZYK OBCY

(język angielski lub język niemiecki)

40

450 zł

500 zł

I rata- 350 zł płatne przy zapisie II rata-150 zł płatna do 5.03.2019

  

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

 1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
 2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
 3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Język polski

ZADANIA NA EGZAMINIE

W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Zadania zamknięte to takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych. Wśród zadań zamkniętych znajdą się m.in. zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie.

Zadania otwarte to takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź. Wśród zadań otwartych znajdą się:

 zadania z luką, wymagające uzupełnienia zdania bądź krótkiego tekstu jednym lub kilkoma wyrazami

 zadania krótkiej odpowiedzi, wymagające stworzenia krótkiego tekstu, w tym zadania sprawdzające umiejętność tworzenia różnych form użytkowych, np. ogłoszenia, zaproszenia, dedykacji

 zadanie rozszerzonej odpowiedzi, wymagające napisania wypracowania.

 

W zadaniach egzaminacyjnych szczególny nacisk zostanie położony na sprawdzanie umiejętności związanych z argumentowaniem, wnioskowaniem, formułowaniem opinii. Udzielenie poprawnej odpowiedzi będzie wymagało również kompetencji literackich (np. rozumienia sensu utworów), kulturowych (np. interpretacji plakatu), językowych (np. świadomego korzystania z różnych środków językowych).

 

Trwają zapisy na w/w zajęcia -kontakt z naszym sekretariatem tel.42 633 90 06, tel. 690 964 895 planowane rozpoczęcie zajęć po 10.02. 2019

Zainteresowany?

Zapisz się na kurs