Cennik

Cennik

UWAGA KORZYSTNE PŁATNOŚCI RATALNE !!!
I rata płatna przy zapisie następne raty płatne dopiero w nowym roku 2019 !!!

Zapraszamy!

M A T U R A Kursy całoroczne:
 • rozpoczęcie: 30 WRZEŚNIA 2018
 • zakończenie: 30 KWIETNIA 2019
 • 100 godzin lekcyjnych (poziom rozszerzony lub poziom podstawowy) z danego przedmiotu -(7,90 zł godzina lekcyjna)
 • zajęcia: 1 raz w tygodniu po 4 godziny lekcyjne (poziom rozszerzony lub poziom podstawowy) z każdego przedmiotu (w sumie 25 spotkań)
 • dni i godziny zajęć do wyboru (z uwagi na różne preferencje uczniów nie zawsze możliwe będą wszystkie terminy)
 • dzień powszedni: godz. 16.00 - 19.00
 • sobota: godz. 9.00 - 12.00 lub 12.10 - 15.10 lub 15.15 - 18.15
 • niedziele: godz. 9.00 - 12.00 lub 12.05 - 15.05
 

Szczegółowy cennik kursów maturalnych:(7,90 zł godzina lekcyjna !!!)

Przedmiot kursu

Liczba godzin

Cena kursu

Cena kursu na raty

język polski

100

790 zł

840 zł

I rata- 400 zł płatne przy zapisie II rata-300 zł płatna do 5.01.2019 III rata-140 zł płatna do 5.02.2019

matematyka

100

790 zł

geografia

100

790 zł

biologia

100

790 zł

chemia

100

790 zł

fizyka

100

790 zł

historia

100

790 zł

wos

100

790 zł

język angielski

100

790 zł

840 zł

I rata- 400 zł płatne przy zapisie II rata-300 zł płatna do 15.11.2018 III rata-140 zł płatna do 5.01.2019

język niemiecki

100

790 zł

język rosyjski

100

790 zł

Zniżki:
 • w przypadku większej ilości osób zniżka do negocjacji
 • za drugi i każdy następny przedmiot zniżka 30 zł.
  Warunki płatności:
 • termin płatności: zaliczka, I rata lub całość opłaty płatna w dniu zapisu na kurs
 • sposób płatności: można dokonać w biurze Akademickiego Ośrodka Nauki
 • raty: istnieje możliwość płatności ratalnej (informacje w biurze)
W cenę kursu wliczone są:
 • wszelkie niezbędne do nauki materiały dydaktyczne (testy, opracowania, konspekty, itp.) przygotowane profesjonalnie przez naszych nauczycieli
 • dwie próbne matury: I - w grudniu, II - pod koniec marca oraz sprawdziany okresowe
 • stała opieka pedagogiczna oraz możliwość indywidualnych konsultacji
Kursy odbywają się w naszym ośrodku przy ul. Piotrkowskiej 91.

G I M N A Z J U M


UWAGA KORZYSTNE PŁATNOŚCI RATALNE -I RATA PŁATNA PRZY ZAPISIE POZOSTAŁE PŁATNOŚCI DOPIERO W NOWYM ROKU 2019 !!! -ZAPRASZAMY
Kursy całoroczne: (7 zł godzina lekcyjna)
 • rozpoczęcie: 14 PAŹDZIERNIKA 2018
 • zakończenie: 15 KWIETNIA 2019
 • kursy organizujemy w 3 blokach: blok humanistyczny, blok matematyczno - przyrodniczy i blok językowy
 • zajęcia: 1 raz w tygodniu po 3 godziny lekcyjne z każdego bloku przedmiotowego
 • kurs obejmuje 70 godzin z bloku przedmiotowego (liczba godzin całego kursu: 210 godzin lekcyjnych)
 • dni i godziny zajęć: blok humanistyczny - sobota w godz. 9.00 - 11.15 lub niedziela w godz. 11.30 - 13.45; blok matematyczno-przyrodniczy - sobota w godz. 11.30 - 13.45 lub niedziela w godz. 9.00 - 11.15 lub 11.30 - 13.45, blok językowy - wtorek w godz. 16.15 - 18.30

Szczegółowy cennik kursów gimnazjalnych:( 7 zł godzina lekcyjna!!!)

Kurs (blok przedmiotowy)

Liczba godzin

Cena

kursu

Cena kursu na raty

Humanistyczny

(język polski, historia, wiedza o społeczeństwie)

70

490 zł

530 zł

I rata- 300 zł płatne przy zapisie II rata-150 zł płatna do 5.11.2018 III rata-80 zł płatna do 5.01.2019

Matematyczno-przyrodniczy (matematyka, fizyka, chemia, biologia i geografia)

70

490 zł

Językowy

(język angielski lub język niemiecki)

70

530 zł

580 zł

I rata- 300 zł płatne przy zapisie II rata-200 zł płatna do 15.11.2018 III rata- 80 zł płatna do 5.01.2019

  Warunki płatności:
 • termin płatności: zaliczka, I rata lub całość opłaty płatna w dniu zapisu na kurs
 • sposób płatności: można dokonać w biurze Akademickiego Ośrodka Nauki
 • raty: istnieje możliwość płatności ratalnej (informacje w biurze)
W cenę kursu wliczone są:
 • wszelkie niezbędne do nauki materiały dydaktyczne (testy, opracowania, konspekty, itp.) przygotowane profesjonalnie przez naszych nauczycieli
 • próbny egzamin gimnazjalny pod koniec marca oraz sprawdziany okresowe
 • stała opieka pedagogiczna oraz możliwość indywidualnych konsultacji
Kursy odbywają się w naszym ośrodku przy ul. Piotrkowskiej 91.  

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY


UWAGA KORZYSTNE PŁATNOŚCI RATALNE -I RATA PŁATNA PRZY ZAPISIE POZOSTAŁE PŁATNOŚCI DOPIERO W NOWYM ROKU 2019 !!! -ZAPRASZAMY
Kursy intensywne od lutego 2019:
 • rozpoczęcie: 11 lutego 2019
 • zakończenie: 14 KWIETNIA 2019
 • kursy organizujemy w 3 blokach: JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA i język obcy
 • zajęcia: 1 raz w tygodniu po 4 godziny lekcyjne z każdego bloku przedmiotowego
 • kurs obejmuje 40 godzin z bloku przedmiotowego (liczba godzin całego kursu: 120 godzin lekcyjnych)
 • dni i godziny zajęć: soboty i niedziele po godz. 9.00 lub dzień powszedni po godz. 16.00

Szczegółowy cennik kursów EGZAMIN ÓSMOKLASISTY:

Kurs (blok przedmiotowy)

Liczba godzin

Cena

kursu

Cena kursu na raty

JĘZYK POLSKI

40

390 zł

450 zł

I rata- 300 zł płatne przy zapisie II rata-150 zł płatna do 5.03.2019

MATEMATYKA

40

390 zł

Język OBCY

(język angielski lub język niemiecki)

40

450 zł

500 zł

I rata- 350 zł płatne przy zapisie II rata-150 zł płatna do 5.03.2019

  Warunki płatności:
 • termin płatności: zaliczka, I rata lub całość opłaty płatna w dniu zapisu na kurs
 • sposób płatności: można dokonać w biurze Akademickiego Ośrodka Nauki
 • raty: istnieje możliwość płatności ratalnej (informacje w biurze)
W cenę kursu wliczone są:
 • wszelkie niezbędne do nauki materiały dydaktyczne (testy, opracowania, konspekty, itp.) przygotowane profesjonalnie przez naszych nauczycieli
 • próbny egzamin gimnazjalny pod koniec marca oraz sprawdziany okresowe
 • stała opieka pedagogiczna oraz możliwość indywidualnych konsultacji
Kursy odbywają się w naszym ośrodku przy ul. Piotrkowskiej 91.  

KURSY INTENSYWNE MATURALNE ORAZ GIMNAZJALNE

M A T U R A

Kursy intensywne:

 • rozpoczęcie: 23 LUTEGO 2019
 • zakończenie: 30 KWIETNIA 2019
 • 50 godzin lekcyjnych (poziom rozszerzony lub poziom podstawowy) z danego przedmiotu
 • zajęcia: 1 raz w tygodniu po 4 godziny lekcyjne (poziom rozszerzony lub poziom podstawowy) z każdego przedmiotu (w sumie 12,5 spotkania)
 • dni i godziny zajęć do wyboru (z uwagi na różne preferencje uczniów nie zawsze możliwe będą wszystkie terminy)
 • dzień powszedni: godz. 16.00 - 19.00
 • niedziele: godz. 9.00 - 12.00 lub 12.05 - 15.05 lub 15.10 - 18.10
 

Szczegółowy cennik kursów maturalnych:

Przedmiot kursu

Liczba godzin

Cena kursu

Cena kursu na raty

język polski

50

490 zł

550 zł

I rata- 350 zł płatne przy zapisie II rata- 200 płatne do 10.03.2019r.

matematyka

50

490 zł

geografia

50

490 zł

biologia

50

490 zł

chemia

50

490 zł

fizyka

50

490 zł

historia

50

490 zł

wos

50

490 zł

język angielski

50

490 zł

550 zł

I rata- 350 zł płatne przy zapisie II rata- 200 płatne do 10.03.2019 r.

język niemiecki

50

490 zł

język rosyjski

50

490 zł

Zniżki:

 • w przypadku większej ilości osób zniżka do negocjacji
 • za drugi i każdy następny przedmiot zniżka 20 zł.

Warunki płatności:

 • termin płatności: zaliczka, I rata lub całość opłaty płatna w dniu zapisu na kurs
 • sposób płatności: można dokonać w biurze Akademickiego Ośrodka Nauki
 • raty: istnieje możliwość płatności ratalnej (informacje w biurze)
 

W cenę kursu wliczone są:

 • wszelkie niezbędne do nauki materiały dydaktyczne (testy, opracowania, konspekty, itp.) przygotowane profesjonalnie przez naszych nauczycieli
 • dwie próbne matury: I - w grudniu, II - pod koniec marca oraz sprawdziany okresowe
 • stała opieka pedagogiczna oraz możliwość indywidualnych konsultacji

Kursy odbywają się w naszym ośrodku przy ul. Piotrkowskiej 91

G I M N A Z J U M

Kursy intensywne:

 • rozpoczęcie: 23 LUTEGO 2019
 • zakończenie: 15 KWIETNIA 2019
 • kursy organizujemy w 3 blokach: blok humanistyczny, blok matematyczno-przyrodniczy i blok językowy
 • zajęcia: 1 raz w tygodniu po 4 godziny lekcyjne z każdego bloku przedmiotowego
 • kurs obejmuje 40 godzin z bloku przedmiotowego (liczba godzin całego kursu: 120 godzin lekcyjnych)
 • dni i godziny zajęć:
 • blok humanistyczny - NIEDZIELA w godz. 13.50 -16.50 lub inny dzień
 • blok matematyczno-przyrodniczy - SOBOTA w godz. 15.15 -18.15 lub inny dzień,
 • blok językowy - piątek w godz. 16.00 – 18.15 lub inny dzień
 

Szczegółowy cennik kursów gimnazjalnych:

Kurs (blok przedmiotowy)

Liczba godzin

Cena

kursu

Cena kursu na raty

Humanistyczny

(język polski, historia, wiedza o sztuce)

40

390 zł

450 zł

I rata- 300 zł płatne przy zapisie II rata- 150 płatne do 10.03.2019

Matematyczno-przyrodniczy (matematyka, fizyka, chemia biologia i geografia)

40

390 zł

Językowy

(język angielski lub język niemiecki)

40

450 zł

450 zł

I rata- 300 zł płatne przy zapisie II rata- 150 zł płatne do 10.03.2019

Warunki płatności:
 • termin płatności: zaliczka, I rata lub całość opłaty płatna w dniu zapisu na kurs
 • sposób płatności: można dokonać w biurze Akademickiego Ośrodka Nauki
 • raty: istnieje możliwość płatności ratalnej (informacje w biurze)
  W cenę kursu wliczone są:
 • wszelkie niezbędne do nauki materiały dydaktyczne (testy, opracowania, konspekty, itp.) przygotowane profesjonalnie przez naszych nauczycieli
 • próbny egzamin gimnazjalny pod koniec marca oraz sprawdziany okresowe
 • stała opieka pedagogiczna oraz możliwość indywidualnych konsultacji
 

Kursy odbywają się w naszym ośrodku przy ul. Piotrkowskiej 91.