TRWAJĄ ZAPISY NA INTENSYWNE KURSY MATURALNE -MATURA 2025!!! TRWAJĄ ZAPISY NA KURSY PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY-2025!!!-++++ PRACUJEMY STACJONARNIE !!! ++++ !!!Z A P R A S Z A M Y!!!---
Slide 1

Od nas dowiesz się najwięcej!

Kursy maturalne,
egzamin ósmoklasisty,
oraz kursy językowe

Kursy
maturalne -roczne oraz maturalne semestralne


czytaj więcej
Kursy 1,5 roczne
dla klas przedmatura-lnych-matura 2025


czytaj więcej
Kursy
językowe


czytaj więcej
Egzamin
ósmoklasisty
kurs semestralny

czytaj więcej
Egzamin
ósmoklasisty
kurs roczny

czytaj więcej

Nasza kadra

składa się z nauczycieli szkół średnich i szkół podstawowych, którzy posiadają uprawnienia egzaminatora maturalnego lub egzaminatora egzaminu po ósmej klasie szkoły podstawowej.

Mało tego, nasi nauczyciele co roku w komisjach egzaminacyjnych sprawdzają testy maturalne i testy egzaminacyjne ósmoklasisty – dzięki czemu wiedzą jakie błędy najczęściej są popełniane przez młodzież i starają się je wyeliminować na naszych zajęciach. Są to ludzie niewątpliwie mający największe doświadczenie w swojej dziedzinie - fachowcy, potrafiący - także co najważniejsze - przekazać wiedzę naszej młodzieży, sprawdzający się doskonale jako pedagodzy poprzez doskonały kontakt z młodzieżą.

Wszelkie materiały udostępniane na naszych zajęciach są materiałami specjalnie przygotowywanymi, autorskimi naszych wykładowców. Poświęcili oni lata swojej pracy aby te materiały przygotować i opracować. Zajęcia prowadzone są on-line lub stacjonarnie.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy jedną z najstarszych w Łodzi placówek edukacyjnych tego typu. Lata doświadczeń i selekcji prowadzących zajęcia oraz weryfikacji metodycznych przyczyniły się do dużej skuteczności naszych kursów, przejawiających się najlepszą zdawalnością egzaminu dojrzałości oraz egzaminu ósmoklasisty. Dzięki temu nasi kursanci bez problemu dostają się na wymarzone kierunki uczelni wyższych lub do wybranych przez siebie szkół średnich. Staramy się z roku na rok doskonalić metody nauczania oraz wprowadzać wszelkie udoskonalenia i ulepszenia.

Nasze największe atuty to:

Wykładowcy

Rzetelni i ciągle doskonalący swoją wiedzę - ludzie z pasją wykonujący swoją pracę - osoby znane z doskonałych wyników, które osiągają w pracy ze swoimi uczniami

Materiały

najlepsze materiały dydaktyczne do nauki, uaktualniane na bieżąco

Doświadczenie

Posiadamy lata doświadczeń w organizowaniu zajęć

Miła atmosfera

sprzyjająca nauce zajęcia w małych grupach

Testy umiejętności

kompleksowe sprawdziany wiedzy - świadczące o osiągniętych wynikach

Zainteresowany? Chcesz zobaczyć nasze zajęcia? To proste...

Skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy lub

ZADZWOŃ: +48 42 633 90 06

  Zaakceptuj poniższe warunki, aby wysłać wiadomość.


  Wysylajac formularz zapisow wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademicki Ośrodek Nauki ,auto szkoła v-max Roman Cywinski siedziba Zgierz ul.Spacerowa1-32 w celach związanych z rekrutacja i naborem.

  więcej


  Od 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej stosujemy przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych (RODO), czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Stosowanie przepisów RODO jest okazją, aby poinformować Państwa o tym, jak chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe i jakie w związku z tym przysługują uprawnienia.
  1. Państwa dane osobowe mogą być także przekazywane uprawnionym organom w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.
  2.Dane osobowe będą przetwarzane do momentu rozwiązania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
  3.Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora związane z wykonywaniem umowy, to jest. podmiotom świadczącym usługi księgowe, usługi informatyczne, podmiotom świadczącym usługi prawne (w tym podatkowe i windykacyjne), podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów, bankom, kurierom, pracownikom i współpracownikom Administratora.

  zwiń